Boguchwała
Smart City

Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa
Obrazek przedstawia Inteligętne Miasto

2021-06-21 15:23

Spotkania edukacyjne dla uczniów

W ramach projektu "Boguchwała Smart City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" w szkołach z terenu Gminy Boguchwała odbyły spotkania edukacyjne dla uczniów klas pierwszych i drugich. Tematyka spotkań obejmowała problemy związane z zanieczyszczeniami środowiska oraz promocję zachowań proekologicznych. Dzieci uczyły się m.in. jak segregować śmieci, w jaki sposób dbać o czystość powietrza i środowisko naturalne. Uczniowie otrzymali także zakupione w ramach projektu materiały informacyjne i promocyjne....

2021-04-08 13:18

Zdjęcia z realizacji kolejnego etapu projektu

Trwa realizacja projektu "Boguchwała Smart City - rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Obecnie realizowany jest kolejny etap projektu. Zakupiono i zamontowano instalację pilotażową: 4 węzły stacjonarne, 3 węzły hydrologiczne, komputer, serwer, router, kamery oraz tablicę świetlną. Węzły stacjonarne zawierają m.in. czujniki pyłów PM1/PM2.5/PM10, czujnik pomiaru gazu, stację pogodową, czujnik pomiaru poziomu hałasu / dźwięku, czujnik pomiaru efektu Halla (zagrożenie elektromagnetyczne), a także kamerę....

2021-02-05 12:37

Broszura informacyjna - Co to jest Smart City?

Prezentujemy ostatnią już broszurę informacyjną opracowaną w ramach projektu "Boguchwała Smary City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa".

2020-12-31 15:45

Nowe narzędzie do kontroli jakości powietrza na terenie gminy.

Urząd Miejski otrzymał dziś nowe narzędzie do kontroli jakości powietrza na terenie gminy. Specjalistyczny dron został zakupiony w ramach projektu "Boguchwała Smart City - rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Bezzałogowe urządzenie ma możliwość wykonania m.in. pomiaru stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10, czy dwutlenku węgla. ...

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.