Zdjęcie nagłówka

czwartek, 8 kwiecień 2021

Zdjęcia z realizacji kolejnego etapu projektu

Trwa realizacja projektu "Boguchwała Smart City - rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Obecnie realizowany jest kolejny etap projektu. Zakupiono i zamontowano instalację pilotażową: 4 węzły stacjonarne, 3 węzły hydrologiczne, komputer, serwer, router, kamery oraz tablicę świetlną. Węzły stacjonarne zawierają m.in. czujniki pyłów PM1/PM2.5/PM10, czujnik pomiaru gazu, stację pogodową, czujnik pomiaru poziomu hałasu / dźwięku, czujnik pomiaru efektu Halla (zagrożenie elektromagnetyczne), a także kamerę. Węzły zlokalizowano na dachu Urzędu Miejskiego w Boguchwale, na dachu remizy OSP w Boguchwale oraz na słupach energetycznych przy ul. Lubomirskiego i ul. Grunwaldzkiej w Boguchwale. 

Powstały także trzy węzły hydrologiczne wyposażone w czujnik pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia; stację pogodową oraz czujnik badający poziom lustra wody. Urządzenia zostały zamontowane na mostach na rzece Wisłok w Zarzeczu, rzece Lubcza w Racławówce oraz na Potoku Mogielnickim.

Wyniki pomiarów będą wyświetlane na tablicy multimedialnej umieszczonej na placu obok Centrum Handlowego Stokrotka w Boguchwale. Całkowita wartość projektu Boguchwała Smart City wynosi 1 749 000 zł.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.